top of page

Pravica do pomoči za Nego otroka s posebnimi potrebami


Image by freepic.diller on Freepik

V Sloveniji obstajajo pravice za družine, ki skrbijo za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.


Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki ga lahko uveljavlja eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.


Prav tako ima eden od staršev, ki varuje in neguje težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, pravico do dela s krajšim delovnim časom do osemnajstega leta starosti otroka. Pravico pridobi na podlagi mnenja zdravniške komisije. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

Za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, se lahko starši obrnejo na center za socialno delo, kjer se izvede postopek za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V primeru, ko je otrok bolan, ima eden od staršev pravico do bolniškega staleža za čas, ko mora biti otrok zaradi bolezni doma. Če otrok zboli za covidom-19, je starš upravičen do bolniškega staleža za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma.


Povezave:


0 comments

Comments


bottom of page