O Fundaciji

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena na podlagi Akta o ustanovitvi z dne 13.09.2001.

Vpisani smo v evidenco Ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve z dne 15.11.2001, soglasje k aktu o ustanovitvi pa nam je dalo Ministrstvo za zdravje pod št.5000-12/01, objavljenim v U.l. RS št. 85/01.

Fundacijo smo registrirali kot dejavnost dobrodelnih in humanitarnih organizacij pod šifro oz. klasifikacijo dejavnosti 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij .

Svoje poslanstvo - nudenje pomoči bolnim domačim otrokom opravljamo izključno prostovoljno, brez finančne podpore države, na celotnem območju Slovenije, za kar smo tudi ustanovljeni!

 

"Mali junaki" potrebujejo vašo pomoč!