top of page

O Fundaciji

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena na podlagi Akta o ustanovitvi z dne 13.09.2001 in Statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva št. 093-5/2019/213.

Vpisani smo v evidenco Ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve z dne 15.11.2001, soglasje k aktu o ustanovitvi pa nam je dalo Ministrstvo za zdravje pod št.5000-12/01, objavljenim v U.l. RS št. 85/01.

Fundacijo smo registrirali kot dejavnost dobrodelnih in humanitarnih organizacij pod šifro oz. klasifikacijo dejavnosti 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij .

Svoje poslanstvo - nudenje pomoči bolnim domačim otrokom opravljamo izključno prostovoljno, brez finančne podpore države, na celotnem območju Slovenije, za kar smo tudi ustanovljeni!

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom ni neposredno povezana z nobeno NVO organizacijo ali združenjem in z nobeno politično stranko. Prav tako Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom ni prejemnica proračunskih sredstev in svoje aktivnosti ter pomoč ¨Malim bolnim junakom¨ financira izključno le s prostovoljnimi prispevki in donacijami pravnih ter fizičnih oseb. Vsi v Ustanovi delujemo kot prostovoljci in ¨Malim bolnim junakom¨ pomagamo nesebično v svojem prostem času ter za svoje delo ne prejemamo nikakršnih nagrad ali drugih prejemkov temveč smo tudi sami donatorji.

Our Mission

"Mali bolni junaki" potrebujejo vašo pomoč!

bottom of page