top of page

O Fundaciji

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena na podlagi Akta o ustanovitvi z dne 13.09.2001.

Vpisani smo v evidenco Ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve z dne 15.11.2001, soglasje k aktu o ustanovitvi pa nam je dalo Ministrstvo za zdravje pod št.5000-12/01, objavljenim v U.l. RS št. 85/01.

Fundacijo smo registrirali kot dejavnost dobrodelnih in humanitarnih organizacij pod šifro oz. klasifikacijo dejavnosti 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij .

Svoje poslanstvo - nudenje pomoči bolnim domačim otrokom opravljamo izključno prostovoljno, brez finančne podpore države, na celotnem območju Slovenije, za kar smo tudi ustanovljeni!

Our Mission

"Mali junaki" potrebujejo vašo pomoč!

bottom of page