top of page

Kratko poročilo za leto

2021

kratko porocilo PNG.png

KRATKO LETNO POROČILO USTANOVE – FUNDACIJE ZA POMOČ OTROKOM ZA LETO 2021

 

 

UVOD

 

USTANOVO FUNDACIJO ZA POMOČ OTROKOM smo pred dvajsetimi leti ustanovili starši bolnih otrok! Številne izkušnje, ki smo jih nabirali v času bolezni svojih otrok, so nas naredile močnejše in so nam dale cilj - Pomagati otrokom in še posebej staršem, da bodo znali pomagati svojim bolnim otrokom – »Malim bolnim junakom«!

 

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, naše poslanstvo pa je usmerjeno v nesebično pomoč domačim dolgotrajno bolnim otrokom ter otrokom širom Slovenije.

 

Glavni cilj Fundacije je pomagati bolnim otrokom in njihovim staršem predvsem s strokovnimi nasveti, splošno pomočjo, usmeritvami, pomoči pri pridobivanju sekundarnih mnenj, pravnim svetovanjem, mediacijami,…

 

 

PROJEKTI USTANOVE V LETU 2021:

 

Naša skrb je tako usmerjena v vsesplošne pravice na zdravstvenem, socialnem, kot tudi preprosto človeškem nivoju bolnih otrok ter njihovih staršev ali skrbnikov. 

 

Leto 2021 je bilo še vedno močno zaznamovano z epidemijo Covida-19 oz. Corona-virusom, za to smo veliko naših projektov usmerili v pomoč povezano s trenutno situacijo. Redni programi se niso  izvajali le terensko temveč tudi na daljavo in so bili usmerjeni v:

 

  • pravno pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale,

  • pomoč bolnim socialno šibkim otrokom ter njihovim staršem v obliki svetovanja, usmerjanja in urejanja potrebnih dokumentacij, pomoči pri pridobivanju sekundarnih mnenj, itd, 

  • mediacijsko reševanje sporov med staršema dolgotrajno bolnega otroka, med starši bolnega otroka in zdravstvenimi, socialnimi, pedagoškimi ter drugimi strokovnjaki ter inštitucijami,

 

Programe pa smo usmerili tudi v pomoč:

  • pri mentalnih in čustvenih stiskah staršev bolnih otrok ,

  • pri oskrbi ranljivih skupin in posameznikov z prehranskimi in drugimi za življenje potrebnimi izdelki.

 

V okviru teh projektov smo v letu 2021 prostovoljci tudi s pomočjo številnih drugih zunanjih akterjev izpeljali veliko aktivnosti, ki so se nanašale na pomoč domačim otrokom in njihovim družinam. Ponosni smo, da nam je kljub težkim časom in izrednim razmeram vseeno uspelo pomagati številnim družinam z bolnimi otroci tako z brezplačnimi mediacijami, drugimi oblikami svetovanja, usmerjanji,… in zagotovitvijo nujnih življenjskih potrebščin.

PREPOZNAVNEJŠI PROJEKTI 

 

Prepoznavnejši projekti v letu 2021 so ostali enaki kot v preteklih letih, usmerjeni pa so bili v:

 

a). PRAVNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen staršem z bolnim otrokom, kateri si ne morejo privoščiti dragega pravnega svetovanja. Žal smo zaradi izključno prostovoljnega udejstvovanja posameznikom le v svojem prostem času pri tem projektu močno omejeni. Tovrstne nasvete potrebuje vsakodnevno več in več posameznikov, zaradi omejitev, pa žal ne moremo pomagati prav vsem, četudi bi to še tako radi.

 

b). MEDIACIJE

 

Z uveljavljenimi , potrjenimi, izobraženimi in izkušenimi mediatorji vodimo projekt, ki staršem z bolnimi otroci omogoča brezplačne mediacije oz. izvensodno reševanje sporov znotraj zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema. V sklopu tega projekta izvensodno z pogovori rešimo marsikateri dolgotrajni spor, ki dolgotrajno bolnim otrokom omogoči normalno nadaljevanje zdravljenja ali obiskovanja šole. Na to delo smo zaradi izjemnih rezultatov še posebej ponosni, saj rešimo velike nepremostljive težave, ki pestijo tako starše bolnih otrok, otroke, kot tudi ostale deležnike.

 

b). VSESPLOŠNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen vsem staršem in skrbnikom, predvsem pa tistim z dolgotrajno bolnimi otroci. Namen projekta je brezplačno nudenje različnih (predvsem svetovalnih) oblik pomoči staršem ali skrbnikom, ki so se zaradi bolezni otroka znašli v brezizhodnem ali težkem življenjskem položaju, za razrešitev katerega potrebujejo pomoč v obliki usmeritve, nasveta ali zastopanja.

 

Naši izkušeni prostovoljci odgovarjajo na vprašanja, ki se kakorkoli dotikajo bolnih otrok, predvsem pa poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja, ki so povezana z različnimi aspekti posameznega primera in se nanašajo na različne težave, s katerimi se starši dolgotrajno ali hudo bolnih otrok srečujejo skozi čas do postavitve diagnoze, zdravljenja, izobraževanja, varstva,...

 

Svetovalna skupina nikakor ni namenjena ali usmerjena proti zdravstvenim, šolskim ali socialnim institucijam, temveč je namenjena staršem in skrbnikom bolnih otrok, ki nam skozi svoja vprašanja, pomisleke, stiske, težave,…. predstavijo problematiko, s katero se soočajo, mi pa jim v skladu z veljavno zakonodajo in možnostmi, poskušamo podati odgovor.

 

 

Naša ustanova tudi v letu 2021 ni prejela nobenih proračunskih sredstev in je družinam v stiskah z bolnimi otroci pomagala izključno z lastnim angažiranjem požrtvovalnih prostovoljcev, ki so v svojem prostem času ne le pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, temveč velikokrat tudi sami sofinancirali to pomoč!

Tako kot v preteklih letih smo si tudi za leto 2021 postavili bolj skromne a dokaj realne cilje, katere smo tudi dosegli.

 

Bahun J. Olga,

predsednica uprave

 

Jesenice, Marec 2022    

poslovanje fundacije 2013.jpg

"Le zaupanja vrednim nam bo uspelo učinkovito pomagati ter lajšati stiske."

Our Mission

"Mali junaki" potrebujejo vašo pomoč!

bottom of page