Kratko poročilo za leto

2019

KRATKO LETNO POROČILO USTANOVE – FUNDACIJE ZA POMOČ OTROKOM ZA LETO 2019

 

 

UVOD

 

USTANOVO FUNDACIJO ZA POMOČ OTROKOM smo pred OSEMNAJSTIMI LETI ustanovili (v večini) starši bolnih otrok! Številne izkušnje, ki smo jih nabirali v času bolezni svojih otrok, so nas naredile močnejše in so nam dale cilj - Pomagati otrokom in še posebej staršem, da bodo znali pomagati svojim bolnim otrokom!

 

Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija, naše poslanstvo je pomoč domačim dolgotrajno bolnim otrokom ter otrokom v stiski širom Slovenije.

 

Glavni cilj Fundacije je pomagati bolnim otrokom in njihovim staršem predvsem s strokovnimi nasveti, vsesplošno pomočjo, usmeritvami kot tudi s sofinanciranjem različnih (žal) vse pogostejših samoplačniških diagnosticiranj, zdravljenj in sekundarnih mnenj.

 

 

PROJEKTI USTANOVE V LETU 2019:

 

Naša skrb je tako usmerjena v vsesplošne pravice na zdravstvenem, socialnem, kot tudi preprosto človeškem nivoju bolnih otrok ter njihovih staršev ali skrbnikov. 

 

Zaradi mnogo zmanjšanim finančnim sredstvom smo svojo pomoč v letu 2019 usmerili le v projekte, ki ne potrebujejo velikih finančnih vložkov in sicer:

 

1.    V  brezplačno pravno pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale.

 

2.    V pomoč bolnim socialno šibkim otrokom ter njihovim staršem v obliki svetovanja, usmerjanja in urejanja potrebnih dokumentacij, pridobivanju sekundarnih mnenj, itd…

 

3.    V osveščanje javnosti o problematikah, ki zadevajo bolne otroke in temeljnih pravicah dolgotrajno ter kronično bolnih otrok na področju zdravstva, šolstva in sociale...

 

4.    V mediacijsko reševanje sporov med starši dolgotrajno bolnih otrok in zdravstvenimi, socialnimi in pedagoškimi delavci ter inštitucijami.

V okviru teh projektov smo v letu 2019 izpeljali kar nekaj akcij, ki so se nanašale na pomoč domačim otrokom in njihovim družinam, predvsem pa smo ponosni na naše delo v obliki mediacij, s katerimi smo rešili marsikatero za starše bolnih otrok nerešljivo situacijo s čimer smo njihovim bolnim otrokom omogočili nemoteno nadaljevanje normalnega šolanja ali zdravljenja.

PREPOZNAVNEJŠI PROJEKTI V LETU 2019

 

Prepoznavnejši projekti v letu 2019 so ostali enaki kot v preteklih letih, usmerjeni pa so bili v:

 

a). PRAVNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen staršem z bolnim otrokom, kateri si ne morejo privoščiti dragega pravnega svetovanja. Žal smo zaradi izključno prostovoljnega udejstvovanja posameznikom le v svojem prostem času pri tem projektu močno omejeni. Tovrstne nasvete potrebuje vsakodnevno več in več posameznikov, zaradi omejitev, pa žal ne moremo pomagati prav vsem, četudi bi to še tako radi.

 

b). MEDIACIJE

 

Z uveljavljenimi , potrjenimi, izobraženimi in izkušenimi mediatorji vodimo projekt, ki staršem z bolnimi otroci omogoča brezplačne mediacije oz. izvensodno reševanje sporov znotraj zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema. V sklopu tega projekta izvensodno z pogovori rešimo marsikateri dolgotrajni spor, ki dolgotrajno bolnim otrokom omogoči normalno nadaljevanje zdravljenja ali obiskovanja šole. Na to delo smo zaradi izjemnih rezultatov še posebej ponosni, saj rešimo velike nepremostljive težave, ki pestijo tako starše bolnih otrok, otroke, kot tudi ostale deležnike.

 

b). VSESPLOŠNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen vsem staršem in skrbnikom, predvsem pa tistim z dolgotrajno bolnimi otroci. Namen projekta je brezplačno nudenje različnih (predvsem svetovalnih) oblik pomoči staršem ali skrbnikom, ki so se zaradi bolezni otroka znašli v brezizhodnem ali težkem življenjskem položaju, za razrešitev katerega potrebujejo pomoč v obliki usmeritve, nasveta ali zastopanja.

 

Naši izkušeni prostovoljci odgovarjajo na vprašanja, ki se kakorkoli dotikajo bolnih otrok, predvsem pa poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja, ki so povezana z različnimi aspekti posameznega primera in se nanašajo na različne težave, s katerimi se starši dolgotrajno ali hudo bolnih otrok srečujejo skozi čas do postavitve diagnoze, zdravljenja, izobraževanja, varstva,...

 

Svetovalna skupina nikakor ni namenjena ali usmerjena proti zdravstvenim, šolskim ali socialnim institucijam, temveč je namenjena staršem in skrbnikom bolnih otrok, ki nam skozi svoja vprašanja, pomisleke, stiske, težave,…. predstavijo problematiko, s katero se soočajo, mi pa jim v skladu z veljavno zakonodajo in možnostmi, poskušamo podati odgovor.

 

 

Naša ustanova tudi v letu 2019 ni prejela nobenih proračunskih sredstev in je družinam v stiskah z bolnimi otroci pomagala izključno z lastnim angažiranjem požrtvovalnih prostovoljcev, ki so v svojem prostem času ne le pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, temveč so tudi sami sofinancirali to pomoč!

 

Tako kot v preteklih letih smo si tudi za leto 2019 postavili bolj skromne a dokaj realne cilje, katere smo tudi dosegli. Delu v Ustanovi smo se zares posvetili, saj želimo delati dobro v korist bolnih otrok.

 

Bahun J. Olga,

predsednica uprave

 

Jesenice, Marec 2020    

"Le zaupanja vrednim nam bo uspelo učinkovito pomagati ter lajšati stiske."

 

"Mali junaki" potrebujejo vašo pomoč!

Ustanova Fundacija
za pomoč otrokom

Ilirska cesta 2,

4270 Jesenice

      fundacija [at] zamalejunake.si

      05-995-9000        069-929-122

IBAN: SI56 0209 2009 0588 516

BIC: LJBASI2X (NLB banka d.d.)

Koda namena: CHAR

1/31

© 2021 USTANOVA FUNDACIJA ZA POMOČ OTROKOM |  Pogoji poslovanja  |   Pravna obvestila

EMBLEM brez pik brez ozadja_edited.png
0