top of page

Kratko letno poročilo

kratko porocilo PNG.png

KRATKO LETNO POROČILO USTANOVE – FUNDACIJE ZA POMOČ OTROKOM ZA LETO 2022

 

 

UVOD

 

USTANOVO FUNDACIJO ZA POMOČ OTROKOM smo leta 2001 ustanovili starši bolnih otrok! Številne izkušnje, ki smo jih nabirali v času bolezni svojih otrok, so nas naredile močnejše in so nam dale cilj - Pomagati otrokom in še posebej staršem, da bodo znali pomagati svojim bolnim otrokom – »Malim bolnim junakom«!

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, naše poslanstvo pa je usmerjeno v nesebično pomoč domačim dolgotrajno bolnim otrokom, otrokom z redkimi boleznimi, kronično bolnim otrokom ter njihovim družinam širom Slovenije. Ustanova sodeluje s številnimi strokovnjaki ter z organizacijami sorodne dejavnosti pri nas in v tujini.

 

Ustanova v sklopu svojih programov pomaga bolnim otrokom in njihovim staršem tako s strokovnimi nasveti, celostno pomočjo in podporo, usmeritvami, pomočjo pri pridobivanju sekundarnih mnenj, vseh pripadajočih pravic, s pravnim svetovanjem, mediacijami in reševanji sporov, itd.. Naša skrb je tako usmerjena v vsesplošno pomoč tako na zdravstvenem, socialnem, kot tudi preprosto človeškem nivoju bolnih otrok ter njihovih staršev ali skrbnikov. 

 

 

PROJEKTI USTANOVE V LETU 2022:

 

Leta 2022 se je stanje z epidemijo Covida-19 malce umirilo, za to smo lahko celoviteje izpolnjevali naše primarno poslanstvo. Projekte pomoči ni bilo potrebno več realizirati le »na daljavo«, temveč smo lahko ponovno, čeprav še vedno z veliko mero previdnosti, te izvajali že na terenu. Glavni projekti v letu 2022 so bili usmerjeni v:

 

  • pravno pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale,

  • pomoč bolnim socialno šibkim otrokom ter njihovim staršem v obliki svetovanja, usmerjanja in urejanja potrebnih dokumentacij, pomoči pri pridobivanju sekundarnih mnenj, itd, 

  • vsesplošno obsežno svetovanje glede na individualne potrebe družine,

  • mediacijsko reševanje sporov med staršema dolgotrajno bolnega otroka ter med starši bolnega otroka in zdravstvenimi, socialnimi, pedagoškimi ter drugimi strokovnjaki ter inštitucijami,

  • oskrbo ranljivih skupin in posameznikov s prehranskimi (trgovinski boni, živila,...), medicinskimi (aparature za lajšanje bolečin, izvajanje fizioterapij,...) in drugimi izdelki (pohištvo, bela tehnika, razne aparature, ...).

 

V okviru teh projektov smo v letu 2022 prostovoljci tudi s pomočjo številnih drugih zunanjih partnerjev izpeljali veliko aktivnosti, ki so se nanašale na pomoč domačim otrokom in njihovim družinam. Ponosni smo, da nam je uspelo s številnimi oblikami pomoči lajšati življenja našim »Malim bolnim junakom« in njihovim družinam širom Slovenije.

PREPOZNAVNEJŠI PROJEKTI 

 

Prepoznavnejši projekti v letu 2022 so ostali enaki kot v preteklih letih, usmerjeni pa so bili v:

 

a). PRAVNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen staršem z bolnim otrokom, kateri si ne morejo privoščiti dragega pravnega svetovanja. Žal smo zaradi izključno prostovoljnega udejstvovanja posameznikom le v svojem prostem času pri tem projektu močno omejeni. Tovrstne nasvete potrebuje vsakodnevno več in več posameznikov, zaradi omejitev, pa žal ne moremo pomagati prav vsem, četudi bi to še tako radi.

 

b). MEDIACIJE

 

Z uveljavljenimi , potrjenimi, izobraženimi in izkušenimi mediatorji vodimo projekt, ki staršem z bolnimi otroci omogoča brezplačne mediacije oz. izvensodno reševanje sporov znotraj zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema. V sklopu tega projekta izvensodno z pogovori rešimo marsikateri dolgotrajni spor, ki dolgotrajno bolnim otrokom omogoči normalno nadaljevanje zdravljenja ali obiskovanja šole. Na to delo smo zaradi izjemnih rezultatov še posebej ponosni, saj rešimo velike nepremostljive težave, ki pestijo tako starše bolnih otrok, otroke, kot tudi ostale deležnike.

 

b). VSESPLOŠNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen vsem staršem in skrbnikom, predvsem pa tistim z dolgotrajno bolnimi otroci. Namen projekta je brezplačno nudenje različnih (predvsem svetovalnih) oblik pomoči staršem ali skrbnikom, ki so se zaradi bolezni otroka znašli v brezizhodnem ali težkem življenjskem položaju, za razrešitev katerega potrebujejo pomoč v obliki usmeritve, nasveta ali zastopanja.

 

Naši izkušeni prostovoljci odgovarjajo na vprašanja, ki se kakorkoli dotikajo bolnih otrok, predvsem pa poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja, ki so povezana z različnimi aspekti posameznega primera in se nanašajo na različne težave, s katerimi se starši dolgotrajno ali hudo bolnih otrok srečujejo skozi čas do postavitve diagnoze, zdravljenja, izobraževanja, varstva,...

 

Svetovalna skupina nikakor ni namenjena ali usmerjena proti zdravstvenim, šolskim ali socialnim institucijam, temveč je namenjena staršem in skrbnikom bolnih otrok, ki nam skozi svoja vprašanja, pomisleke, stiske, težave,…. predstavijo problematiko, s katero se soočajo, mi pa jim v skladu z veljavno zakonodajo in možnostmi, poskušamo podati odgovor.

 

Naša Ustanova tudi v letu 2022 ni prejela nobenih proračunskih sredstev in je družinam v stiskah z bolnimi otroci pomagala izključno z lastnim angažiranjem požrtvovalnih prostovoljcev, ki so v svojem prostem času ne le pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, temveč velikokrat tudi sami sofinancirali to pomoč!

Tako kot v preteklih letih smo si tudi za leto 2022 postavili bolj skromne a dokaj realne cilje, katere smo ne le izpolnili, temveč celo presegli.

 

Bahun J. Olga,

predsednica uprave

Jesenice, Marec 2023   

poslovanje fundacije 2013.jpg

"Le zaupanja vrednim nam bo uspelo učinkovito pomagati ter lajšati stiske."

Our Mission

"Mali bolni junaki" potrebujejo vašo pomoč!

bottom of page