Poslanstvo Fundacije

Naše poslanstvo je pomagati in omogočiti kakovostnejše življenje kronično, hujše in kakorkoli dolgotrajno bolnim domačim otrokom ter njihovim družinam širom Slovenije.

 

Naša skrb je prav tako usmerjena v vsesplošne pravice na zdravstvenem, socialnem, kot tudi preprosto človeškem nivoju bolnih otrok - "Malih bolnih junakov"  ter njihovih staršev ali skrbnikov. 

 

 

Ključne projekte usmerjamo v:

 

  • pravno pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale,

  • pomoč bolnim socialno šibkim otrokom ter njihovim staršem v obliki svetovanja, usmerjanja in urejanja potrebnih dokumentacij, pomoči pri pridobivanju sekundarnih mnenj, itd, 

  •  osveščanje javnosti o problematikah, ki zadevajo bolne otroke in temeljnih pravicah dolgotrajno ter kronično bolnih otrok na področju zdravstva, šolstva in sociale,

  • mediacijsko reševanje sporov med staršema dolgotrajno bolnega otroka ter med starši bolnega otroka in zdravstvenimi, socialnimi, pedagoškimi ter drugimi strokovnjaki ter inštitucijami

  • pomoč pri mentalnih in čustvenih stiskah staršev bolnih otrok ter pri njihovem postopnem vračanju v utečene življenjske običaje. 

"Ker resnično ne le razumemo stiske družin z bolnik otrokom, ampak poznamo tudi pot iz njih."

 

"Mali junaki" potrebujejo vašo pomoč!