top of page

Ključne informacije o spremljevalcu otroka s posebnimi potrebami v osnovni šoli


Image by pch.vector on Freepik

Glede na zadnjo osveženo zakonodajo imajo pravico do spremljevalca v osnovni šoli dolgotrajno hudo bolni otroci. Po Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, se za dolgotrajno hudo bolne otroke štejejo kronično bolni otroci, pri katerih je kljub zdravljenju pričakovati trajne posledice bolezni oziroma otroci s takimi boleznimi, ki zahtevajo zdravljenje, nego in rehabilitacijo, ki traja dalj kot šest mesecev.

Ta pravilnik je podprt tudi z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki vključuje dolgotrajno bolne otroke med skupine otrok s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do posebnega vzgojno-izobraževalnega programa in dodatne strokovne pomoči.


Izbor spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli poteka v skladu s predpisi in smernicami, ki jih določa pristojno ministrstvo.


Naloga spremljevalca je zagotoviti pomoč in podporo otroku pri izobraževanju ter skrbeti za njegovo varnost in dobro počutje med šolskim procesom. To vključuje nudenje pomoči pri gibanju, prehranjevanju, higieni, komunikaciji in drugih vsakodnevnih aktivnostih, ki jih otrok morda ne more izvajati samostojno.

Izbor spremljevalca običajno poteka v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci, ki ocenijo potrebe otroka ter izberejo ustrezno osebo za to vlogo. Pomembno je, da je spremljevalec usposobljen za delo z otroki s posebnimi potrebami in da razume njihove specifične potrebe ter zna ustrezno reagirati na morebitne situacije v šolskem okolju.

Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli imajo pravico do različnih olajšav in ugodnosti, ki izhajajo iz njihovega statusa. Te pravice so določene v skladu s predpisi in smernicami, ki jih določa pristojno ministrstvo. Med olajšavami in ugodnostmi, ki jih lahko uveljavljajo otroci s posebnimi potrebami, so na primer prednost pri sprejemu v vrtec, pravica do brezplačnega prevoza v šolo, pravica do spremljevalca pri pouku in drugih aktivnostih, pravica do prilagojenega programa izobraževanja ter pravica do dodatne strokovne pomoči in podpore pri izobraževanju.


Dodatne podrobnosti pa so na voljo pri pristojnih organih in ustanovah, ki skrbijo za izobraževanje in podporo otrokom s posebnimi potrebami.


Pomembne povezave na podatke uporabljene v tem prispevku:


0 comments

コメント


bottom of page