top of page

Splošna pediatrija in adolescentna medicinaSemaglutid za zdravljenje debelosti pri mladostnikih


Analogi glukagonu podobnega peptida (GLP-1) so pomembne možnosti za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in/ali debelosti pri odraslih. V 68-tedenskem randomiziranem preskušanju pri 201 mladostniku z debelostjo so bolniki, ki so prejemali tedensko subkutani semaglutid , analog GLP-1, občutno izgubili težo v primerjavi s samim posegom v življenjski slog (placebu prilagojena sprememba indeksa telesne mase -6 kg/m 2 [95 % IZ -7,3 do -4,6]; sprememba teže -17,7 kg [95 % IZ -21,8 do -13,7]) [ 1 ]. Ta učinek zdravljenja je veliko večji kot pri preskušanju liraglutida pri mladostnikih. Neželeni dogodki v prebavilih so bili pogosti tako v skupini, ki je prejemala semaglutid kot v skupini, ki je prejemala placebo, vendar so bili na splošno blagi in so le redko povzročili prekinitev zdravljenja. Te ugotovitve kažejo, da lahko subkutani semaglutid postane pomembna možnost za zdravljenje debelosti in/ali sladkorne bolezni tipa 2 pri mladostnikih, v pričakovanju regulativnih odobritev. (Glejte "Preprečevanje in obvladovanje debelosti pri otrocih v primarni oskrbi", razdelek "Farmakoterapija" .)Uporaba sintetičnega (»brez tobaka«) oralnega nikotinskega izdelka pri najstnikih


Novi sintetični nikotinski izdelki so na voljo kot žvečilni gumi, pastile, gumiji in vrečke. Značilnosti, ki lahko spodbujajo večjo uporabo med mladimi, vključujejo razpoložljivost privlačnih okusov, hitro skrite oblike in tržna sporočila, kot je "brez tobaka", ki pomenijo minimalno škodo. V raziskavi učencev 9. in 10. razreda v južni Kaliforniji konec leta 2021 so bili ti izdelki drugi najpogostejši vir nikotina (za e-cigaretami) in pogostejši od vnetljivega tobaka [ 2 ]. Ameriška uprava za hrano in zdravila je proizvajalcem in trgovcem na drobno izdala opozorilna pisma glede nezakonitega trženja številnih teh izdelkov [ 3,4 ]. (Glejte "Preprečevanje kajenja in začetek uporabe vapinga pri otrocih in mladostnikih", razdelek o "Oralnih nikotinskih izdelkih" .Spolna zloraba otrok v zdravstvenih ustanovah


Ameriška akademija za pediatrijo je objavila nov pravilnik za pomoč zdravstvenim delavcem in organizacijam pri prizadevanjih za preprečevanje spolne zlorabe otrok v zdravstvenih ustanovah in za zagotovitev ustreznega institucionalnega odziva na obtožbe o spolni zlorabi s strani izvajalca zdravstvenih storitev [ 5]. Ključni ukrepi, ki bi jih morale izvajati zdravstvene organizacije za zaščito otrok, vključujejo predzaposlitveni pregled vsega osebja, ki ima dostop do otrok v zdravstvenem okolju; izobraževanje vseh zaposlenih o postavljanju meja med osebjem in pacientom, uporabi spremljevalca med pregledovanjem občutljivih predelov telesa (tj. presredka in pri mladostnicah pregled dojk) in individualne odgovornosti, da zaskrbljenost zaradi spolne zlorabe s strani drugih izvajalcev zdravstvenih storitev prijavi pristojni organi; in politike, ki zagotavljajo, da so vse obtožbe pacientov, staršev/skrbnikov ali osebja o spolnih zlorabah, ki jih je zagrešila zdravstvena oskrba, deležne takojšnje dokumentacije, pravočasne preiskave in, kadar obstaja zadosten sum spolne zlorabe, upoštevanja obveznega poročanja, če še ni bilo izvedeno. (Glej "Obvladovanje in posledice spolne zlorabe pri otrocih in mladostnikih", razdelek "Spolna zloraba v zdravstvenih ustanovah" .)Nizkointenzivna vodena intervencija za samopomoč pri debelosti pri otrocih (julij 2022)


Začetno zdravljenje debelosti pri otrocih je idealno izvajati v okolju primarne oskrbe, da se zagotovi največji dostop, vendar so najučinkovitejše intervencije visoke intenzivnosti, ki zahtevajo > 26 ur stika z zdravnikom. V novem preskušanju 164 šoloobveznih otrok z debelostjo, ki je primerjalo program nižje intenzivnosti (pet ur stika z izvajalcem in domača uporaba priročnika za samopomoč) z visoko intenzivnim programom (družinska vedenjska obravnava v akademskem center), je bilo zmanjšanje debelosti po šestih mesecih podobno pri obeh pristopih [ 6 ]. Vendar je bilo izčrpavanje manjše v programu nižje intenzivnosti. Te ugotovitve podpirajo vlogo dobro zasnovane, nizko intenzivne intervencije v okolju primarne oskrbe kot učinkovitega in praktičnega pristopa k obvladovanju debelosti pri otrocih. (Glej "Preprečevanje in obvladovanje debelosti pri otrocih v okolju primarne oskrbe", razdelek o "Intenzivnosti intervencije" .)


Več obširnih tematik, ki zdravstveno pestijo sedanje otroke in mladino najdete na: https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-pediatrics

0 comments

Comments


bottom of page