top of page

Solidarnost v naših marsovčkih

Že nekaj let nam naš najboljši sosed, trgovska družba Mercator omogoča, da zbiramo s pomočjo njihovih strank prepotrebna sredstva za pomoč našim bolnim otrokom ter njihovim družinam v naših zbiralnikih, ki so nameščeni v Mercatorjevih trgovinah in trgovskih centrih.Okoli zbiralnikov se večkrat ¨dviguje prah¨, doživeli smo že marsikaj, od velike ( Novo Mesto) do neverjetno slabe odzivnosti ( Ajdovščina), od kritih, kako dolgo naj jih ne bi izpraznili v času socialnih stisk delavcev, da so notri še tolarji ter jugoslovanski dinarji, do uničenja in poškodb zbiralnikov iz strani nekaterih posameznikov, ki jih ne razumemo, do kraje in odtujitve zbiralnikov.  Na naših zbiralnikih je v originalu napis naše ustanove, ki sam po sebi pove, da smo namenjeni otrokom, poleg zbiralnikov smo v preteklih letih skupaj s podjetjem Mercator vodili skupne projekte, preko katerih so nas večkrat predstavili svojim potrošnikom, na informativnih pultih so bile na voljo naše zgibanke ( ponavadi je tam nameščen tudi naš marsovček), imeli smo več velikih projektov, vendar očitno nekateri posamezniki, ki kritizirajo naše praznjenje še vedno ne vedo, da naši prosilci v večini niso padli v svoje stiske zaradi nekonkurenčnosti in propada podjetja temveč zaradi bolezni njihovega otroka in da naše potrebe po pomoči našim prosilcem niso toliko odvisne od stanja naših gospodarskih združb.  V vednost vse obveščamo, da naše zbiralnike praznimo na poziv poslovne enote podjetja Mercator v kateri je zbiralnik nameščen ali 2x letno v primeru, da poziva ni, saj hkrati praznimo vse zbiralnike na stroške naših prostovoljcev zato, da damo zbrana sredstva skupaj v menjavo valut ter štetje banki ( pomagajo nam brezplačno in brez provizije v Novi KBM) le 2x in ker damo le 2x nam banka pomaga brez provizije, kar pomeni, da otrokom prihranimo siceršnje stroške, ki bi jih banka zaračunala. Naša odgovornost je, da skrbimo za to, da ohranimo vrednost zbranih donacij, odgovornost do donatorjev ter otrok. Žalostni pa smo zaradi ravnanja nekaterih posameznikov, ki v zbiralnike mečejo razne lističe, embalaže in celo čikgumije ter ostale smeti.


S tem izkazujejo veliko nespoštovanje do našega dela ter naših bolnih otrok in njihovih staršev.  Najlepša hvala pa za vso pomoč in zvestobo še posebej posameznikom iz podjetja Mercator, gospe Durin, gospe Suljič ter gospodu Dolerju. In pa seveda, nikakor se ne moremo dovolj zahvaliti posameznikom Nove KBM ter še posebej vsem, ki ste prispevali svoj košček srca po zmožnostih finančnega prispevka v bolnim otrokom namenjene zbiralnike. In hvala, ker niste uničevali, če že pomagati niste mogli.


Vsak takšen ¨marsovček¨ fundacijo stane najmanj 250 Eur. Vse, ki zmorete pa lepo, lepo prosimo, če boste v prihodnje zagledali v Mercatorjevi poslovalnici zbiralnik za donacijska sredstva, ki je namenjen bolnim otrokom, ki jim preko naše ustanove pomagamo, pomislite nanje in jim namenite kak cent, ki za vas morda ne bo velika izguba, zanje pa velika pomoč.

0 comments

Comentários


bottom of page