top of page

Raziskave ugotavljajo, da posegi, ki rešujejo življenja, pri pediatričnih bolnikih niso brez tveganj


Vir: Medicinski kampus Univerze v Koloradu Anschutz


Transfuzija krvi je ključnega pomena in rešilna intervencija v številnih scenarijih, od odziva na travmo do zdravljenja raka. Vendar pa ni povsem brez tveganja.


Nedavno objavljena raziskava je pokazala, da je transfuzija krvi povezana z neželenimi izidi - vključno z okužbo in višjimi stopnjami ponovitve tumorja - pri pediatričnih onkoloških bolnikih s solidnim tumorjem po kirurški odstranitvi tumorja.


"Transfuzija krvi je očitno izjemno pomembna, če se uporablja v ustreznem kliničnem scenariju, vendar ima nekaj slabosti," pravi avtorica študije Shannon Acker, MD, docentka pediatrične kirurgije na Medicinski fakulteti Univerze v Koloradu. "Deluje vnetno in zavira imunski sistem, ker se vaše telo odzove na tuje tkivo. To je lahko ključnega pomena poseg, vendar mislim, da smo začeli biti malo bolj premišljeni glede dajanja krvnih izdelkov bolnikom."Razumevanje pediatrične transfuzije krvi


Ackerjeva in njeni soraziskovalci so delno nadaljevali to raziskavo, ker so bili učinki transfuzije rdečih krvnih celic (PRBC) pri odraslih obsežno raziskani, podatki pa so za pediatrične bolnike redkejši.


"Dokaj dobro je dokumentirano, da je pri odraslih bolnikih perioperativna transfuzija krvi za resekcijo solidnega tumorja povezana z nekaterimi neželenimi izidi," pojasnjuje Acker. "Toda pediatrični raki so bolj redki, zato jih je bolj zahtevno preučevati. Potrebujemo več podatkov, da bi razumeli, ali je tisto, za kar vemo, da je resnično pri odraslih rakih, res tudi pri pediatričnih rakih."


Ackerjeva in njeni so-raziskovalci so v zadnjih 11 letih črpali retrospektivne podatke o pediatričnih bolnikih iz otroške bolnišnice Colorado in vključili maligne solidne tumorje, ki so jih odstranili kirurgi iz vseh kirurških disciplin. Acker priznava, da združevanje različnih vrst raka v eno študijo zmanjša veljavnost raziskave, ker imajo različni raki različne rezultate, "vendar smo potrebovali kraj, kjer bi lahko začeli, da bi lahko začeli delati v smeri bolj sodelovalnih, multicentričnih pediatričnih onkoloških raziskav," je dejala. pravi.Višje stopnje zapletov


Z analizo podatkov več kot 360 pediatričnih bolnikov, ki so bili podvrženi resekciji tumorja v 11-letnem raziskovalnem obdobju, so Acker in njeni so-raziskovalci ugotovili, da je 194 prejelo transfuzijo krvi v 30 dneh po operaciji.


Z analizo razpoložljivih podatkov so ugotovili, da so imeli otroci, ki so prejeli transfuzijo krvi, višje stopnje infekcijskih zapletov po operaciji, krajši interval brez bolezni in višje stopnje ponovitve tumorja. Prilagodili so se tudi za prejemanje predoperativne kemoterapije in še vedno ugotovili, da je transfuzija krvi povezana z višjimi stopnjami pooperativnih infekcijskih zapletov in krajšim intervalom brez bolezni.


Poleg tega raziskovalci niso našli povezave med vrsto tumorja in stopnjo infekcijskih zapletov ali intervalom brez bolezni.Zagotavljanje najboljše oskrbe pacientov


Cilj raziskave in njenih ugotovitev je nadaljevanje podpiranja in omogočanja pogovorov in praks o negi bolnikov. "Pakirane rdeče krvne celice prenašajo kisik v telo in pomagajo tkivom dobiti kisik, ki ga potrebujejo," pravi Acker. "So bistvenega pomena. Včasih je bila običajna praksa, da bi kirurg, če je odstranil tumor in je bolnik izgubljal kri, takoj dobil dve enoti."


Dodaja, da je transfuzija krvi zdaj priznana kot "ni povsem benigna intervencija, zato namesto da bolniku takoj damo dve enoti, začnemo z eno in vidimo, ali to vodi do ustreznega odziva. Naše raziskave kažejo, da vsaka dodatna enota poveča tveganje za neželenih izidov, zato želimo še naprej premišljeno uporabljati to intervencijo."


Acker dodaja, da je nadaljnji cilj raziskave sodelovanje s člani pediatričnih onkoloških kirurških konzorcijev za pridobivanje podatkov iz nacionalnih in mednarodnih centrov. "Podatki, ki jih imamo, so dobri, vendar mislim, da niso dovolj, da bi prepričali ljudi, da spremenijo institucionalne protokole. Če lahko dobimo bolj potrjene, večcentrične podatke, lahko začnemo gledati na bolj natančno raven časovnega razporeda transfuzij in vrst raka, da lahko še naprej zagotavljamo najboljšo oskrbo bolnikov."

0 comments

Comments


bottom of page