top of page

Postopek pridobitve spremljevalca za otroka s PP v predšolski vzgoji ter otrokove pravice


Image by pch.vector on Freepik

Pravico do spremljevalca v vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se pripravi v centru za zgodnjo obravnavo.


V Sloveniji se predšolski otroci s posebnimi potrebami lahko vključujejo v redne ali razvojne oddelke v javnih vrtcih, enotah vrtcev ter vrtcih, ki so na podlagi koncesije ali pogodbe s pristojnim organom izvajalci javne službe.

Starši se lahko obrnejo na pristojne institucije, kot so vrtci, šolska svetovalna služba, Center za socialno delo ali Zavod za šolstvo, kjer bodo prejeli informacije o postopku pridobitve spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.

Poleg informacij o pridobitvi spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami v vrtcu, je v prispevku na spletni strani GOV.SI navedeno, da se predšolski otroci s posebnimi potrebami lahko vključujejo v redne ali razvojne oddelke v javnih vrtcih, enotah vrtcev ter vrtcih, ki so na podlagi koncesije vključeni v javno mrežo, lahko pa tudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo prilagojen program.


Če je otrok vključen v prilagojeni program za predšolske otroke, se lahko multidisciplinarni tim s starši dogovori, da se staršem povrnejo stroški prevoza iz kraja prebivališča do zavoda in nazaj


Pomembne povezave na navedene informacije:


0 comments

Comments


bottom of page