top of page

"En klic" do pomoči družinam v stiski

Konec meseca decembra 06 smo s pomočjo Poslovnega sistema Mercator d.d. pričeli z vseslovensko akcijo pod nazivom "En klic do pomoči domačim družinam v stiski".

Namen akcije je, da preko telefonske številke 090 93 30 99 zberemo čim več sredstev, s katerimi bomo pomagali domačim družinam v hudi socialni stiski. 


70% zbranih sredstev bomo v obliki vrednostnih bonov namenili za nakup prehrambenih izdelkov in drugih nujnih življenjskih potrebščin, 30% pa bomo v denarju namenili socialno šibkim družinam, katere za svojega bolnega otroka potrebujejo sofinanciranje zdravljenja ali drugo pomoč zaradi bolezni otroka - nakup sanitetnega materiala, različnih pripomočkov, terapij, samoplačniških diagnosticiranj in drugo.


Vsa zbrana sredstva bomo preko svetovalnih delavcev iz različnih osnovnih šol ( saj oni izredno dobro poznajo stiske družin) razdeljevali zares tistim pomoči potrebnim družinam in otrokom, ki so se znašli v hudi socialni stiski. Sredstva in bone bodo med družine v našem imenu razdelili svetovalni delavci osnovnih šol, kar bo tudi zagotovilo natančen nadzor nad porabo zbranih sredstev. 


Sodelovanje v akciji


V akciji še vedno lahko sodelujete vsi, ki imate Telekomov stacionaren telefonski priključek in sicer tako, da pokličete na številko 090 93 30 99 in z vsakim klicem boste prispevali 1.25 EUR za bolne in revne domače otroke in njihove družine v stiski. Število klicev je neomejeno.

Poleg sodelovanja v akciji ¨En klic do pomoči domačim družinam v stiski¨pa lahko svoje prispevke namenite tudi za pomoč domačim bolnim otrokom.

V ta namen so v MERCATORJEVIH CENTRIH postavljeni ZBIRALNIKI:

  • Mercator Center Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 33, Ljubljana

  • Mercator Center Kamnik, Kovinarska 36, Kamnik

  • Mercator Center Kranj Savski otok (v NC Supernova), Stara cesta 25, Kranj

  • Mercator Center Celje, Opekarniška cesta 9, Celje

  • Mercator Center Novo Mesto, Podbevškova ulica 4, Novo Mesto

  • Mercator Center Maribor, Tržaška cesta 14, Maribor

  • Trgovski Center Ajdovščina, Vipavska cesta 6, Ajdovščina

0 comments

Comments


bottom of page