top of page

Kronično bolan otrok - kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice?

Sicer je ta čudovit pripomoček predavanj za zdravstveno osebje ( in posredno družine, ki skrbijo za kronično bolne otroke) nastal že leta 2010, vendar je vreden branja in lahko zelo pripomore k kakovostnemu zdravljenju, sodelovanju, razumevanju, soočanju z kronično boleznijo otroka v družini in v zdravstvu.

Hvala zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ter sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.


Posebej obrvnavane so astma, hipoglikemija, kroničmne vnetne črevesne bolezni ( krvavitve, driska, prehrana in njena vloga, prepoznava, ukrepi), alergije ( anafilaktičen šok), rak pri otroku ( akutne levkemije, možganski tumorji, neuroblastom, limfomi, nehodgkinov limfom, hodginov limfom, wilmsov tumor, rabdomiosarkom, osteogeni sarkom, tumorji zarodnih celic , retinoblastom, jeterni tumorji, histiocitoza langerhansovih celic, drugi redki tumorji), zdravstvena nega in kronična obstipacija pri otroku s posebnimi potrebami, nekaj primerov otrok s kronično boleznijo rehabilitacija otrok z revmatskimi boleznimi, epilepsija, intravensko dovajanje zdravil, zdravljenje s kisikom na domu, izločalna stoma, venski katerti s podkožnim prekatom, gastrostoma, aplikacija čistilne klizme,


Vabljeni k branju!


0 comments

Comments


bottom of page