domovpišite namdodaj med priljubljenenatisni stran
pošljite nam SMS
z vami že 10 let
Ustanova Fuzndacija Za Pomoc Otrokom
Ustanova Fuzndacija Za Pomoc Otrokom
Niste prijavljeni
(0)
Vaša košarica je še prazna.


Zapri ko�arico

Slika
Slika
Slika

Letno poročilo Ustanove Fundacije za leto 2017

23.11.2015

 

 

LETNO POROČILO USTANOVE – FUNDACIJE ZA POMOČ OTROKOM ZA LETO 2017

 

 

 

1. UVOD

 

 

Ustanovo Fundacijo za pomoč otrokom smo pred šestnajstimi leti ustanovili starši bolnih otrok, kateri smo se odločili, da bomo izkušnje, katere smo pridobili tekom zdravljen lastnih otrok, širili med starše, ki se zaradi bolezni otroka znajdejo v čustveni ali finančni stiski. Številne izkušnje, ki smo jih nabirali v času bolezni svojih otrok, so nas naredile močnejše in so nam dale cilj - Pomagati otrokom in še posebej staršem, da bodo znali pomagati svojim bolnim otrokom!

 

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija, naše poslanstvo je pomoč domačim dolgotrajno bolnim otrokom ter otrokom v stiski širom Slovenije.

 

Glavni cilj Ustanove je pomagati bolnim otrokom in njihovim staršem ali skrbnikom pri težavah, ki jih sami ne uspejo rešiti.

 

Naša skrb je tako usmerjena v vsesplošne pravice na zdravstvenem, socialnem, kot tudi preprosto človeškem nivoju bolnih otrok ter njihovih staršev ali skrbnikov. Naše delo ni omejeno zgolj regionalno, temveč poteka po vseh delih države RS. Preko meja sega le v primeru, ko otrok potrebuje zdravstveno pomoč svetovno priznanih strokovnjakov iz različnih področij. S tem namenom sodelujemo tako z zdravniki, znanstveniki, itd. iz različnih tujih držav.

 

 

PROJEKTI USTANOVE V LETU 2017:

 

Zaradi mnogo zmanjšanim finančnim sredstvom smo svojo pomoč v letu 2017 usmerili v projekte, ki ne potrebujejo velikih finančnih vložkov in sicer:

 

1. V brezplačno pravno pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale.

 

- svetovanje,
- zastopanje,
- pravni nasveti,
- priprava dokumentacije,
- itd…

 

2. V pomoč bolnim socialno šibkim otrokom ter njihovim staršem v obliki finančne pomoči, svetovanja, usmerjanja in urejanja potrebnih dokumentacij, pridobivanju sekundarnih mnenj in pomoči pri diagnosticiranju,itd..

 

- usmerjanje in urejanje potrebnih dokumentacij,
- pridobivanje sekundarnih mnenj,
- pomoč pri diagnosticiranju in hitrem odkrivanju ter potrjevanju diagnoz,
- pridobivanju mnenj o najsodobnejših ter najučinkovitejših pristopih zdravljenja,
- pridobivanje strokovnih mnenj o morebitnem kakovostnem podpornem zdravljenju,
- itd..

 

3. V osveščanje javnosti o problematikah, ki zadevajo bolne otroke in temeljnih pravicah dolgotrajno ter kronično bolnih otrok na področju zdravstva, šolstva in sociale...

 

- o problematikah, ki zadevajo bolne otroke,
- o možnih oblikah pomoči staršem na vseh področjih v času otrokove bolezni,
- o temeljnih pravicah dolgotrajno ter kronično bolnih otrok na področju zdravstva, šolstva, sociale ...

 

4. V mediacijsko reševanje sporov med starši dolgotrajno bolnih otrok in zdravstvenimi, socialnimi in pedagoškimi delavci ter inštitucijami.

 

- mediacije,
- pogovori s sprtimi deležniki,
- izvensodno urejanje sporov,
- priprava dokumentacije,
- itd…

 

 

2. POROČILO O DELU USTANOVE

 

 

2.1. Zaradi dogodkov iz preteklih let, ko smo bili ukradeni za več 10.000 € finančnih in materialnih sredstev ( predkazenski postopek zoper storilce še vedno poteka) smo si za leto 2017 ponovno postavili bolj skromne cilje in sicer, smo se odločili, da se bomo posvetili našemu poslanstvu, ki ne zahteva visokih finančnih vložkov.

 

Tako kot v letu 2016 smo se tudi v letu 2017 osredotočili le pomoč, ki jo lahko izvajamo prostovoljci z minimalnimi finančnimi stroški. Vse bolj smo se posvečali pomoči staršem bolnih otrok z brezplačnim svetovanjem, brezplačno pravno pomočjo, mediacijami in finančno pomočjo.

 

Akcije zbiranja sredstev smo zmanjšali na minimum, za finančno pomoč bolnim otrokom pa smo raje direktno angažirali posamezna dobro stoječa podjetja, ki so z našo pomočjo ter pod našim nadzorom samostojno izpeljala akcije, s katerimi so direktno pomagala bolnim ter socialno ogroženim otrokom ter njihovim družinam.

 

Naša ustanova tudi v letu 2017 ni prejela nobenih proračunskih sredstev in je družinam v stiskah z bolnimi otroci pomagala izključno z lastnim angažiranjem požrtvovalnih prostovoljcev (tudi pri pridobivanju donacijskih sredstev), ki so v svojem prostem času ne le pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, temveč velikokrat tudi sami sofinancirali to pomoč!

 

 

2.2. PREPOZNAVNEJŠI PROJEKTI V LETU 2017

 

Prepoznavnejši projekti v letu 2017 so ostali enaki kot v preteklih letih.

 

Kot prostovoljci brez centa pomoči proračunskih sredstev, ki bi nam zagotovila vsaj osnovno kritje vse dražjih obratovalnih stroškov, žal več (pa čeprav bi to radi), zaenkrat ne moremo postoriti.

 

 

Projekti, ki smo jih izvajali so bili usmerjeni v:

 

a). PRAVNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen staršem z bolnim otrokom, kateri si ne morejo privoščiti dragega pravnega svetovanja zasebnih odvetnikov in pravnikov. Žal smo zaradi izključno prostovoljnega udejstvovanja posameznikom le v svojem prostem času pri tem projektu močno omejeni. Tovrstne nasvete potrebuje vsakodnevno več in več posameznikov, zaradi omejitev, pa žal ne moremo pomagati prav vsem, četudi bi to še tako radi.

 

 

b). MEDIACIJE

 

Z uveljavljenimi , potrjenimi, izobraženimi in izkušenimi mediatorji vodimo projekt, ki staršem z bolnimi otroci omogoča brezplačne mediacije oz. izvensodno reševanje sporov znotraj zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema. V sklopu tega projekta izvensodno z pogovori rešimo marsikateri dolgotrajni spor, ki dolgotrajno bolnim otrokom omogoči normalno nadaljevanje zdravljenja ali obiskovanja šole. Na to delo smo zaradi izjemnih rezultatov še posebej ponosni, saj rešimo velike nepremostljive težave, ki pestijo tako starše bolnih otrok, otroke, kot tudi ostale deležnike.

 

in

 

b). VSESPLOŠNO SVETOVANJE STARŠEM BOLNIH OTROK

 

Projekt je namenjen vsem staršem in skrbnikom, predvsem pa tistim z dolgotrajno bolnimi otroci. Namen projekta je brezplačno nudenje različnih (predvsem svetovalnih) oblik pomoči staršem ali skrbnikom, ki so se zaradi bolezni otroka znašli v brezizhodnem ali težkem življenjskem položaju, za

 

 

razrešitev katerega potrebujejo pomoč v obliki usmeritve, nasveta ali zastopanja.

 

Naša skupina izkušenih prostovoljcev odgovarja na vprašanja, ki se kakorkoli dotikajo bolnih otrok, predvsem pa poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja, ki so povezana z različnimi aspekti posameznega primera in se nanašajo na različne težave, s katerimi se starši dolgotrajno ali hudo bolnih otrok srečujejo skozi čas do postavitve diagnoze, zdravljenja, izobraževanja, varstva,...

 

Svetovalna skupina nikakor ni namenjena ali usmerjena proti zdravstvenim, šolskim ali socialnim institucijam, temveč je namenjena staršem in skrbnikom bolnih otrok, ki nam skozi svoja vprašanja, pomisleke, stiske, težave,…. predstavijo problematiko, s katero se soočajo, mi pa jim v skladu z veljavno zakonodajo in možnostmi, podamo odgovor na zastavljeno vprašanje in tudi drugače pristopimo k reševanju njihove stiske, v kolikor to želijo ali sami iz kakršnih koli razlogov ne znajo ali ne zmorejo. Velikokrat se glede na zakonodajo in sam primer obrnemo tudi po nasvete ali informacije na različne javne ustanove in posamezne javne uslužbence.

 

 

2.3. Naša ustanova je bila v letu 2017 dejavna na različnih področjih, predvsem tistih, ki niso bila pogojena z visokimi finančnimi vložki.

 

V okviru teh projektov smo v letu 2017 izpeljali kar nekaj akcij, ki so se nanašale na pomoč domačim otrokom in njihovim družinam, predvsem pa smo ponosni na naše delo v obliki mediacij, s katerimi smo rešili marsikatero za starše bolnih otrok nerešljivo situacijo s čimer smo njihovim bolnim otrokom omogočili nemoteno nadaljevanje normalnega šolanja ali zdravljenja.

 

Kljub temu, da smo v letu 2017 vstopili že v šestnajsto leto delovanja brez kakršne koli podpore države, smo vseeno po svojih najboljših močeh sodelovali s številnimi klinikami, posamezniki, zavodi, podjetji, centri, šolami in drugimi.

 

V letu 2018 pa vstopamo že v sedemnajsto leto našega delovanja. Upamo in želimo si, da bo naše nesebično delo za in v korist bolnih otrok bolj finančno podprto in ne, da bomo sami prostovoljci, ki že vlagamo svoj čas, energijo, znanje,… tako kot vsa leta do sedaj, sami KRILI DELOVANJE USTANOVE in z lastnimi sredstvi krili projekte, ki so namenjeni bolnim otrokom v Sloveniji!!!

 

Vsekakor si zaslužimo večjo podporo države in ne, da se zaradi nedelovanja pristojnih inštitucij ukvarjamo še z starimi primeri oškodovanja, namesto, da bi delali tisto, kar najbolje znamo – pomagali staršem bolnih otrok!

 

Prepričani smo, da smo se skozi leta nesebičnega prostovoljnega dela dokazali kot zanesljiva organizacija, ki ji je kljub nični podpori države celih šestnajst+ let uspelo zadržati visok in profesionalen nivo svojih ” storitev” za dobrobit bolnih otrok.

 

 

Poročilo je bilo sestavljeno na Jesenicah dne 20. marca 2018.

 

 

Ustanova – Fundacija za pomoč otrokom

 

 

 


Naši pokrovitelji

Element Lab d.o.o.


Pridružite se nam na facebooku Glejte nas na vimeo Pošlji SMS Potrdilo o pristnosti kristalov swarovski elements

Pravice pridržane 2001 - 2012, FZPO.ORG

izdelava spletnih strani
Izdelava spletnih trgovin
Gostovanje spletnih strani
CGP - Celostna grafična podoba

Placilo s kreditnimi karticami