domovpišite namdodaj med priljubljenenatisni stran
pošljite nam SMS
z vami že 10 let
Ustanova Fuzndacija Za Pomoc Otrokom
Ustanova Fuzndacija Za Pomoc Otrokom
Niste prijavljeni
(0)
Vaša košarica je še prazna.


Zapri ko�arico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika
Slika
Slika

 

SEZNAM PRAVIC IN UGODNOSTI ZA MALE BOLNE JUNAKE IN STARŠE

 

 

 

 

►DOHODNINA (INFORMATIVNI IZRAČUN)

Kje: Davči uradi, spletna stran
Spletna stran: www.durs.gov.si  
Rok: 31.1.
Vendar tudi če pošljete obrazec na Davčni urad po tem roku bojo nekateri Davčni uradi upoštevali pri informativnem izračunu. V obratnem primeru bo potreben ugovor na informativni izračun
Obrazec: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto...
http://www.shrani.si/f/1T/Kl/4X36OY7G/vloga-za-prijavo-vzdrzev.pdf  
Priloga: Odločba CSD za dodatek za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo

UVELJAVLJATE LAHKO VIŠJO OLAJŠAVO PRI DOHODNINI ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE(ZA OMDR)

 
 
►DODATNI DNEVI DOPUSTA

Zakonodaja: Zakon o delovnih razmerjih, 159. člen (trajanje letnega dopusta): Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.
Nekatere kolektivne pogodbe dopuščajo tudi 5 dni dodatnega dopusta (lahko tudi več glede na interne akte in pravilnike).
Dodatni dopust lahko koristita oba starša. Dodatne dneve dopusta lahko koristijo tudi starši dolgotrajno bolnih otrok (čeprav ti v zakonih niso posebej omenjeni).

 
 
►ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA

Prost vstop za invalide in otroke s posebnimi potrebami do 10. leta starosti ter ostale otroke do 2. leta starosti ( vprašati za ugodnosti pa ni greh kadarkoli, če imate bolnega otroka)

 
 
►NAKUP NOVEGA AVTOMOBILA

Kje: Davčni uradi
Zakonodaja: Zakon o davku na motorna vozila (5. člen) ( http://www.shrani.si/f/2l/yp/fbT7Lzb/zakonodavkunamotornavozi.pdf )
Spletna stran: http://www.durs.gov.si/  
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_motorna_vozila_pojasnila/  
Priporočilo: Pri mladoletnih otrocih s posebnimi potrebami se lahko vpiše kot lastnika avtomobila otroka ali starše. S tem, da če vpišete OA na otroka MORA pri odtujitvi (prodaji) avtomobila dati soglasje CSD!!! Zato je bolje, da se napiše OA na očeta ali mamo otroka s PP

 
 
►ZAVAROVANJE AVTOMOBILA

Kje: Zavarovalnica Triglav, Adriati-Slovenica, Generali....
Popust: 10%
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo. Vozilo ni potrebno registrirati na otroka. 

 
 
►OPROSTITEV PLAČILA ZA UPORABO CEST – CESTNA TAKSA

Kje: Tehnični pregledi, Upravne enote, e-uprava
Obrazec: http://www.shrani.si/f/2P/rK/PmuX3uZ/vloga-za-oprostitev-cest.doc  
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Vlogo in dokazilo je potrebno oddati cca. 14-21 dni pred podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja na UE. Oni izdajo odločbo o oprostitvi plačila, katera je pogoj za uveljavljanje opostitve plačila na tehničnih pregledih, UE in preko e-uprave. Oprostitev se da baje uveljavljati tudi za nazaj. Oprostitev plačila cestne takse ob registraciji vozila za eno vozilo v družini - bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm (uveljavljate pred oziroma ob registraciji vozila). 

 
 
►PRIDOBITEV PARKIRNE KARTE ZA INVALIDA

Kje: Upravne enote
Zakonodaja in obrazci: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200641&stevilka=1797  
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo

 
 
►UPRAVIČENOST DO DOLOČENIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZZZS

Kje: Območne enote ZZZS
Spletna stran: http://www.zzzs.si/  
http://www.shrani.si/f/1K/Hg/4mS3w63C/seznam-s-sifrantommkpost.xls  
Pojasnilo: Seznam medicinsko-tehničnih pripomočkov se spreminja, zato je potrebno pregledati spletno stran in pridobiti nov seznam.

 
 
►SOBIVANJE Z BOLNIM OTROKOM V BOLNIŠNICI DO OTROKOVEGA 5 LETA STAROSTI – BREZPLAČNO BIVANJE

Kje: Bolnišnice in Klinike
Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (23. člen) ( http:// www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&showdoc=1&st=a&unid=UPBCCDB9F342CA1DE28C125748A0029E46A&vt=1  )
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo

 
 
►POPUST PRI NAROČNINI TELEKOMA IN SIOLA
Kje: OE Telekoma
Spletna stran: http://www.siol.net/aktualna_ponudba/novi_narocniki/popust_invalidi.aspx  
Pupust: 2€ SIOL
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pri Telekomu oz. Siolu NI potrebno, da je otrok nosilec naročnine. Mora pa biti vpisan eden od staršev in bivati na istem naslovu.
 
 

►SOCIALNA POMOČ OBČINE
Kraj: nekatere občine
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Nekatere občine na podlagi vloge za dodelitev pomoči, lahko dodelijo le-to

 
 
►SOCIALNA POMOČ VAŠEGA SINDIKATA ALI PODJETJA
Kraj: Nekatera podjetja
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Nekatera podjetja oz. sindikati na podlagi starutov in vaše vloge dodelijo socialno ali solidarnostno pomoč za otroke s PP ali invalide. Pozanimajte se!
 
 
►NEGA OTROKA, KI PREBOLEVA HUDO BOLEZEN
Kraj: ZZZS – Imenovani zdravnik z odločbo
Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem varstvu z zdravstvenem zavarovanju (30. člen) ( http:// www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&showdoc=1&st=a&unid=UPBCCDB9F342CA1DE28C125748A0029E46A&vt=1  )
Pojasnilo: Za upravičenost do koriščenja nege za otroka je potrebno podati vlogo z vsemi prilogami, izvidi (sami ali pediater) na Pediatrično kliniko, Strokovnemu kolegiju, kateri podajo mnenje o upravičenosti. To mnenje je potrebno preko pediatrinje podati na ZZZS Imenovanemu zdravniku. Omenjeni izda odločbo, v kateri LAHKO (ni pa nujno), se ravna po mnenju Strokovnega kolegija Pediatrične klinike. Lahko tudi skrajša čas koriščenja nege, ali celo zavrne. To urejajo tudi CSD-ji.
 
 

►OPROSTITEV PLAČILA UPRAVNIH TAKS
Kraj: Upravne enote, Tehnični pregledi
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
ZNIŽANO PLAČILO VRTCA: pri preračunu dohodka na družinskega člana se šteje še dodaten član
Kraj: Nekatere občine
Olajšava: za 1-2 razreda (10-20%)
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo

 
 
►POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC
Kraj: OE ZZZS
Pojasnilo: Na podlagi obrazca, ki ga dobite pri pediatru o povračilu prevoznih stroškov dobite povračilo za le te in dnevnice. Za dnevnice dobite v primeru, da ste več kot 11 ur nahajate na terapiji ali pregledu. Prevozne stroške dobite povrnjene tudi za prevoz otroka do raznih terapij (delona, fizio, logoped,...). Vendar so za to določeni pogoji:) Obrazec MORATE potrditi v Bolnišnici ali Kliniki. Potrjen obrazec nato posredujete na OE ZZZS. Vendar vedite, da vam določen mesečni znesek odbijejo (po zakonu).
 
 
►REPUBLIŠKA ŠTIPENDIJA
Kje: Zavod za zaposlovanje
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: sorojenci (dijaki, študenti) otroka s posebnimi potrebami, lahko uveljavljajo ugodnejšo obravnavo pri uveljavljanju pravice do republiške štipendije, ki je pogojena z materialnim stanjem družine; zaradi težje ali težke duševne ali telesne okvare družinskega člana, se pri preračunu dohodka na družinskega člana, na podlagi odločbe o dodatku za nego šteje še dodaten član.
 
 
►BREZPLAČNA VOZOVNICA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA LJUBLJANA
Kje: Društvo sožitje Ljubljana št. 01 436 97 50 in LPP Ljubljana
Splošni pogoji: 20. člen (http://www.shrani.si/f/3h/58/3BZRBTmo/splosniprevoznipogojimes.pdf  )
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: S fotokopijo odločbe, kjer je razvidno, da gre za otroka s posebnimi potrebami, se zglasite v društvu SOŽITJE LJUBLJANA, kjer vam izdajo potrdilo na osnovi kat rega (tudi slika otroka mora biti) na LPP izdajo avtobusno vozovnico za invalida in spremljevalca. Ta je brezplačna in velja za vse avtobuse mestnega pot.prometa le da mora biti ob predložitvi pri vožnji otrok zraven.
 
 

►PLENICE NA RECEPT PRI STAROSTI OTROKA NAD 4,5 LET
V kolikor je Vaš otrok star več kot štiri leta in pol (4 1/2) in še ni čist, še lula in kaka v pleničko, ste upravičeni do določenega števila pleničk, napotnico pa dobite pri svojem pedijatru.

 
 

►NEURGENTNI PREVOZ Z REŠEVALNIM VOZILOM (za določne bolezni in stanja)

Pri izbranem pediatru samo dvignete "Nalog za prevoz pacienta" in dan, dva pred datumom pregleda pokličete 112 ter naročite prevoz.

 
 

►MOŽNOST PODALJŠANJA PORODNIŠKE IN KASNEJE DELO ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS do 18.leta otokove starosti

 
 

►ZNIŽANA VSTOPNINA
Postojnska jama
Brezplačen prevoz z ljubljansko vzpenjalko za otroka s PP in spremljevalca
Oprostitev plačila turistične takse –osebe z motnjo (ponekod so oproščeni tudi spremljevalci)
Prost vstop na nekatere prireditve (vprašajte pred plačilom vstopnine)

 
 
►PRIDOBITEV IZGUBLJENEGA DOHODKA ALI STATUSA DRUŽINSKI POMOČNIK (TEŽKA DUŠEVNA, TEŽKA TELESNA ALI TEŽKA FUNKCIONALNA MOTNJA)
 
 

►PRAVICA DO NAJMANJ TREH DODATNIH DNI LETNEGA DOPUSTA (OBA STARŠA).

 
 

►PO 18 LETU PRI PRIDOBITVI INVALIDNINE LAHKO UVELJAVLJATE DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO.

 

 ---------------------------

 
 

Kar zadeva izobraževanje otrok s posebnimi potrebami oz. pridobitev odločbe, najdete na tejle strani.  
Morda kot zanimivost, kaj se pripravlja glede izobraževanja: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/IKT/SIO_10_2007.pdf oz. že deluje in se dopolnjuje: http://www.sio.si/sio/projekti.html  . Upamo, da bo komu v pomoč:)

 

Ostali zakoni, ki določajo pravice:

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO1430&pogled=osnovni  
Pravinik o postopkih za uveljavljaanje pravic do družinskih prejemkov: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8604&pogled=osnovni  
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7329&pogled=osnovni
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4494&pogled=osnovni
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV2456&pogled=osnovni
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7329&pogled=osnovni
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4780&pogled=osnovni
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4776&pogled=osnovni
NOV ZAKON: Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika Nov naslov: Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (glej ZPCP-2D, Ur.l Ur.l. RS, št. 93/2011: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10609&pogled=osnovni
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10603&pogled=osnovni
Zakon o usklajevajnju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji ( ZUTPG): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4932&pogled=osnovni
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED3348&pogled=osnovni
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV): http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO40.html
Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11390&pogled=osnovni
Zakon o socialnem varstvu (ZSV): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO869&pogled=osnovni
Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=DRUG1470&pogled=osnovni
Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5656&pogled=osnovni
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7728&pogled=osnovni
Pravilnik o reševanju ugovorov zoper opravljene socialno-varstvene storitve zasebnikov: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5370&pogled=osnovni
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED3348&pogled=osnovni
Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ( pri uveljavljanju te pravice previdno, ker lahko poseže v dedovano premoženje po vaši smrti): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8079&pogled=osnovni
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8604&pogled=osnovni
Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=NAVO669&pogled=osnovni
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7329&pogled=osnovni
Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5139&pogled=osnovni
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5609&pogled=osnovni
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO501&pogled=osnovni
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7728&pogled=osnovni
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO1866&pogled=osnovni
Sklep o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=SKLE608&pogled=osnovni
Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9596&pogled=osnovni
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2157&pogled=osnovni
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO213&pogled=osnovni
Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju : http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=SKLE1734&pogled=osnovni
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (ReNPZV): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=NACP51&pogled=osnovni
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV3562&pogled=osnovni
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2062&pogled=osnovni
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5896&pogled=osnovni
Sklep o sprejemu (Post)rehabilitacijskega praktikuma posebnega programa za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=SKLE2369&pogled=osnovni
Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=SKLE1680&pogled=osnovni
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
Zakon o vrtcih (ZVrt): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO447&pogled=osnovni
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV731&pogled=osnovni
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7890&pogled=osnovni
Zakon o osnovni šoli (ZOsn): http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO448&pogled=osnovni
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11110&pogled=osnovni
Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE2139&pogled=osnovni
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10267&pogled=osnovni


Nekatere pravice staršev so opisane na našem forumu : http://med.over.net/forum5/list.php?414  , tukaj lahko tudi postavite vprašanje ali pa, če želite vprašati anonimno, ga pošljete preko vprašalnika na strani www.zaotroke.org  

Veseli bomo tudi vašega sodelovanja zaradi dopolnitev, v kolikor smo kako pravico pozabili, nas nanjo prosimo opozorite na info@fzpo.org  

Naši pokrovitelji

Element Lab d.o.o.


Pridružite se nam na facebooku Glejte nas na vimeo Pošlji SMS Potrdilo o pristnosti kristalov swarovski elements

Pravice pridržane 2001 - 2012, FZPO.ORG

izdelava spletnih strani
Izdelava spletnih trgovin
Gostovanje spletnih strani
CGP - Celostna grafična podoba

Placilo s kreditnimi karticami